Tin tức

HỘI THẢO "HỌ BÙI VIỆT NAM VỚI 1000 NĂM THĂNG LONG-HÀ NỘI"
  

Ngày 22/8/2010 tại Nhà Thái Học Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hà Nội Hội đồng Trưởng lão Thường trực Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học "Họ Bùi Việt Nam với 1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Đến dự và tham gia hội thảo có Giáo sư Vũ Khiêu; GS TS NGND Nguyễn Chính Trung; GS TSKH Vũ Hy Chương; GS Đinh Xuân Lâm; PGS TS Lê Văn Cương; PGS TS Đinh Khắc Thuận; PGS TS Nguyễn Minh Tường; TS Vũ Đức Nhuệ; Giáo sư Bùi Đại - Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão Họ Bùi Việt Nam; GS Bùi Phan Kỳ; Họa sĩ Trần Khánh Chương; Họa sĩ Trịnh Yên-Giám đốc Unesco Trung tâm văn hóa gia đình và dòng họ Việt Nam   ...  cùng hơn 450 đại biểu đại diện cho con cháu dòng họ Bùi Việt Nam.

12 báo cáo khoa học của các nhà khoa học đưa ra tại Hội thảo cho thấy: Họ Bùi Việt Nam cùng các dòng họ khác đã có nhiều đóng góp vào tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Trải qua các thời kỳ lịch sử họ Bùi - dòng họ "Quý hiển" (Theo lời Lê Quý Đôn) đều có các danh nhân tiêu biểu đóng góp vào quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hội thảo lần này có tầm quan trọng và ý nghĩa lớn đối với họ Bùi không chỉ làm rõ vai trò của dòng họ Bùi đối với quá trình phát triển của đất nước. Đồng thời tăng cường sự liên kết các chi họ trong cả nước mở rộng giao lưu với các dòng họ khác. Hội thảo đã làm rõ thêm nhiều vấn đề về lịch sử văn hóa của Thăng Long - Hà Nội là cơ sở khoa học cho việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ của cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

          Tham dự hội thảo Giáo sư Vũ Khiêu vui mừng khi những nét nổi bật về phẩm chất cao đẹp ngàn năm văn hiến như: tình thương trí tuệ anh hùng và hòa bình hữu nghị kết tinh trên mảnh đất Thăng Long - Hà Nội luôn chảy trong thế hệ con cháu họ Bùi. Văn hiến Thăng Long qua ngàn năm lịch sử cũng là văn hiến có sự đóng góp qua ngàn năm thành tựu của họ Bùi. Theo GS. Vũ Khiêu ngày nay khi đất nước đang phát triển mạnh mẽ dòng họ Bùi cùng với các dòng họ khác phải tạo ra mối quan hệ hài hòa giữa kinh tế văn hóa giữa đạo đức và kinh doanh giữa gia đình và Tổ quốc trong nền kinh tế thị trường và trước những thử thách hôm nay.

          Cũng nhân dịp này GS Vũ Khiêu tặng Ban Liên lạc Bùi Việt Nam đôi câu đối như sau:

TỰ CỔ HƯNG GIA VĂN VÕ SONG TOÀN LƯU SỰ NGHIỆP

CHÍ KIM SỰ QUỐC ĐỨC TÀI KIÊM BỊ HIỂN THANH DANH

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6564','6hapqgclp68nmqu4vo76qvsb91','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-21 18:30:44','/a251095/tin-tuc.html')